Przygotowanie opryskiwacza

PRZYGOTOWANIE OPRYSKIWACZA DO KONTROLI

1. SPRZĘT
– przedstawiony do badania powinien być wymyty zewnątrz i wewnątrz, wyposażony w osłony zabezpieczające ruchome elementy a zbiornik wypełniony w 2/3 czystą wodą;

2. ZBIORNIK
– nie może mieć pęknięć a układ cieczowy powinien być szczelny, wyposażony w sito wlewowe i szczelną pokrywę, zaś zbiornik wyposażony w co najmniej jedno mieszadło. Wskaźnik poziomu cieczy winien być widoczny i czytelny z kabiny operatora;

3. POMPA
– stawiane wymogi:
• Prawidłowe działanie układu smarowania
• Prawidłowe działanie systemu tłumiącego pulsacje (ciśnienie w powietrzniku powinno wynosić od 1/3 do 2/3 wartości ciśnienia roboczego)
• Pompa musi być szczelna;

4. URZĄDZENIA POMIAROWO-STERUJĄCE
– wymogi:
• manometry muszą być tłumione o średnicy co najmniej 60 mm i skali 0,5 bar w zakresie ciśnień 0-5 bar, 1 bar w zakresie 5-20 bar
• manometr widoczny z kabiny ciągnika
• zawory regulacyjne, zawory sekcyjne powinny być szczelne i funkcjonować poprawnie
• urządzenia sterujące muszą zapewniać stabilność i powtarzalność ciśnienia;

5. UKŁAD CIECZOWY
– wymogi:
• Instalacja musi być szczelna
• Wszystkie części układu cieczowego muszą być trwale zamocowane i zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem lub przesuwaniem się w trakcie pracy
• Węże nie mogą być załamane ani przetarte oraz nie mogą zwisać w zasięgu wytrysku cieczy roboczej;

6. FILTRY
– wymogi:
• Opryskiwacz musi posiadać co najmniej dwa stopnie filtrowania (filtr ssawny i tłoczny) oprócz sita wlewowego i filterków przy rozpylaczach
• Wkłady filtracyjne powinny być wymienialne i nie mogą być uszkodzone i zdeformowane;

7. BELKA POLOWA
– wymogi:
• Belka powinna być stabilna bez luzów, równoległa względem opryskiwanej powierzchni różnica do 10 cm
• Przy opryskiwaczu o szerokości belki powyżej 10m powinna posiadać zabezpieczenia chroniące rozpylacz przed kontaktem z ziemią
• Nie może występować wyciek cieczy z belki po wyłączeniu zasilania (30 kropli w ciągu 5 min. z jednego rozpylacza)
• Zawory przeciw kropelkowe zainstalowane na belce powinny być jednakowe;

8. ROZPYLACZE
– wymogi:
• Wszystkie rozpylacze, zawory zabezpieczające kapanie oraz filtry muszą być tego samego typu i rozmiaru
• Rozpylacze nie mogą być rozkalibrowane;

9. WENTYLATOR:
• Niedopuszczalne są luzy wałków, ubytki wirnika, rozwarstwienie lub pęknięcia pasków klinowych.

© Copyright – FiloDrut Opryskiwacze CZAJKA

SITE by TroniX Piotr Giza